Harmonogram egzaminów próbnych ósmoklasisty

z Nową Erą (18 – 20.01.2020r.)

Uczniowie, tak jak w przypadku konsultacji, podzieleni są na dwie grupy:

Grupa I – od nr 1 do 5 – sala nr 2

Grupa II – od nr 6 do 10 – sala nr 10

Egzamin próbny z języka polskiego – 18.01.2021r. (poniedziałek), godz.9.00

Pani Agnieszka Wardak – sala nr 2

Pan Tadeusz Krawczyk – sala nr 10

Egzamin próbny z matematyki – 19.01.2021 r. (wtorek), godz.9.00

Pani Marta Sposób-Żądełek – sala nr 2

Pan Mirosław Brzozowski – sala nr 10

Egzamin próbny z języka angielskiego – 20.01.2021r. (środa), godz.9.00

Pani Joanna Paszkowska – sala nr 2

Pani Ewelina Sobolewska – sala nr 10

Próbne egzaminy ósmoklasisty przeprowadzone zostaną z zachowaniem procedur bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.

p.o.Dyrektor SP w Woli Chomejowej

Marta Sposób-Żądełek