W sobotę 8 lutego 2020 roku drużyna harcerska z naszej szkoły pod opieką p. Magdy Dzioby, miała okazję uczestniczyć w wycieczce do Lublina.

Wyjazd, we współpracy z Wójtem Gminy Borki Panem Radosławem Sałatą, zorganizowała drużynowa Milena Latoch-Malesa.

Pierwszym punktem programu było lodowisko Icemania, gdzie uczestniczki chętnie poddały się łyżwiarskim szaleństwom. I choć początki nie dla wszystkich były łatwe, a bolesne upadki na lodowej tafli zdarzały się każdemu, to koleżeńska pomoc okazała się na wagę złota. Po wyczerpującej, ale jakże wesołej zabawie, wszyscy udaliśmy się na zasłużony obiad, a następnie do kina na seans filmowy pt. ,,Doktor Dolittle”.

Pełna przygód historia o człowieku, który potrafi rozmawiać ze zwierzętami spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony zarówno młodszej i nieco starszej widowni. Niespotykana odwaga zwierząt, połączona z niepodrabialnym poczuciem humoru, okazała się doskonałym zwieńczeniem tego dnia.

Do Woli Chomejowej wróciliśmy zmęczeni, ale szczęśliwi i pełni pozytywnej energii.

Celem wycieczki było propagowanie łyżwiarstwa jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego, nauka i doskonalenie umiejętności jazdy na łyżwach, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, integracja środowiska harcerskiego z terenu Gminy Borki oraz oczywiście dobra zabawa.

 

Autor: Magda Dzioba