Wzorem lat ubiegłych 18 października wzięliśmy udział w Gminnej Akcji Sprzątania Świata. Udało nam się posprzątać tereny zielone wokół szkoły oraz wzdłuż drogi. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że to bardzo ciekawa lekcja poznawania środowiska, a także metoda na kształtowanie postaw proekologicznych.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie!