Zawsze przy okazji Narodowego Święta Niepodległości staramy się wspominać o walce, honorze, przelanej żołnierskiej krwi i polskich symbolach narodowych. Tak było również i dzisiaj. . . Uczniowie klasy V i VII w doskonały sposób przedstawili krótki okres młodego, niepodległego państwa, które budowało swoją państwowość i kulturę po 123 latach niewoli.

Akademia była swego rodzaju „spacerem po historii”, po którym prowadzili nas nasi rówieśnicy recytujący wzruszające teksty i śpiewający patriotyczne pieśni o charakterze narodowym. Powagi i patosu dodawała nastrojowa muzyka, która jeszcze bardziej oddała podniosły wydźwięk uroczystości.

Święto Niepodległości jest świętem niezwykle wyjątkowym, lecz co roku rodzi się pytanie: w  jaki sposób opowiedzieć małym widzom  o poważnych i jednocześnie bolesnych wydarzeniach z historii naszej ojczyzny?

Młode pokolenia Polaków wychowały się i żyją w wolnej Polsce, jednak należy uświadamiać je, że nie zawsze tak było… Uczyć, że niezłomność i waleczność naszych przodków utorowały nam drogę do dzisiejszej niepodległej Polski.

Jako Polacy musimy o tym pamiętać i wychowywać nowe pokolenia w szacunku dla historii naszej ojczyzny!

 

Autor: Magda Dzioba