Informacja dla Uczniów i Rodziców

Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Woli Chomejowej

od dnia 18 stycznia do 31 stycznia 2021 roku

Wznowienie zajęć stacjonarnych w klasach I – III wiąże się ze ścisłym przestrzeganiem przez całą społeczność szkolną „Procedur bezpieczeństwa w okresie Pandemii – Covid 19 na terenie SP w Woli Chomejowej”, w których zawarte są aktualne wytyczne MEiN, GIS oraz MZ.

Uprzejmie prosimy o zasłanianie ust i nosa podczas przemieszczenia się po częściach wspólnych budynku szkolnego oraz o przestrzeganie wszystkich wdrożonych procedur bezpieczeństwa.

         Organizacja pracy szkoły przedstawia się następująco:

 • Od 18 stycznia w klasach IV – VIII zajęcia odbywają się w formie zdalnej wg planu sprzed ferii, natomiast uczniowie klas I – III  uczęszczają na wszystkie zajęcia w formie stacjonarnej wg planu, który zostanie przesłany przez Wychowawców.
 • Plan lekcji, który będzie obowiązywał od II półrocza czyli 25 stycznia 2021r. zostanie opublikowany na stronie internetowej szkoły po 21 stycznia 2021r.;
 • Punkt Przedszkolny funkcjonuje w trybie stacjonarnym;
 • Zajęcia indywidualne rewalidacyjne oraz logopedyczne prowadzone są w szkole, zgodnie z planem, z zachowaniem procedur bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego; z wyjątkiem osób przebywających na kwarantannie;
 • Biblioteka szkolna jest czynna zgodnie z planem;
 • Zajęcia świetlicowe odbywają się zgodnie z planem z zachowaniem reżimu sanitarnego;
 • Uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa;
 • Praca pedagoga szkolnego pozostaje bez zmian;
 • Uczniowie, odbywający naukę na odległość, mają prawo do korzystania;
  z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zdalnej lub stacjonarnej;
 • Lekcja online trwa 30 minut + 15 minut nauczyciel jest do  dyspozycji uczniów (pytania, konsultacje itp.)

Uprzejmie proszę Wszystkich Państwa o stosowanie się do procedur bezpieczeństwa w naszej szkole.

p.o. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Chomejowej

Marta Sposób-Żądełek