W dniach 1-3 VI 2018 r. w Wadowicach odbył się Finał Centralny XLVI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego. Województwo lubelskie reprezentował zespół ze Szkoły Podstawowej w Woli Chomejowej w składzie: Aleksandra Cieślak, Dominika Nowicka i Monika Nowicka od opieką pani Katarzyny Krasuckiej.

O skali trudności tego turnieju świadczą m.in. rozgrywane podczas niego konkurencje, dotyczące zarówno wiedzy (test krajoznawczy o Polsce, testy z zakresu znajomości: przepisów ruchu drogowego, udzielania pierwszej pomocy, znajomości regulaminów odznak turystycznych, topografii), jak i umiejętności praktycznych (marsz na orientację, rowerowy tor przeszkód, jazda konna i rozpoznawanie elementów uprzęży, tor kajakowy, praktyczna umiejętność udzielania pierwszej pomocy -samarytanka oraz umiejętność rozpoznawania obiektów związanych z Janem Pawłem II).  Zatem za wielki sukces należy uznać zajęcie przez dziewczyny IV miejsca w Polsce.

 

Podziękowania kieruję w stronę wszystkich osób, które wspierały nas w przygotowaniach do turnieju, a w szczególności dziękuję państwu Kuczyńskim oraz Zuzannie Sergiel za cierpliwe wdrażanie w arkana jazdy konnej.

 

Autor: Katarzyna Krasucka