26 września nasza szkoła obchodziła Europejski Dzień Języków Obcych. Celem tego święta jest promocja różnorodności językowej i kulturowej, która stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi nacjami.
W klasach 4-8 odbyły się zajęcia na temat : ,, Dlaczego warto uczyć się języków obcych”, podczas których uczniowie tworzyli prezentacje tematyczne w programach takich jak np.: Canva, rozpoznawali języki po wysłuchaniu zdań w obcym języku, dowiedzieli się i rozmawiali o funkcjonowaniu języka angielskiego w polskich realiach. Uczniowie rozwiązywali też quizy o krajach niemieckojęzycznych i oglądali film w języku niemieckim dla początkujących uczących się języka niemieckiego.
Wychowankowie świetlicy stworzyli plakaty z flagami różnych krajów, na których umieścili powitania w różnych językach. Społeczność szkolna wzięła też udział w sondzie, wyniki której pokazują, że nasi uczniowie i pracownicy potrafią choćby przywitać czy też przedstawić się w kilku językach.
Z niecierpliwością czekamy na przyszłoroczne obchody Europejskiego Dnia Języków Obcych.