Informacja CKE o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 25 do 27 maja 2021 r. —-> https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-cke-o-egzaminie-osmoklasisty-przeprowadzanym-od-25-do-27-maja-2021-r

Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w latach 2021-2023 – https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-organizowania-i-przeprowadzania-egzaminow-zewnetrznych-w-latach-2021-2023