5 marca 2022 r. odbyła się zbiórka z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Zuchy spotkały się w parku przy oranżerii w Radzyniu Podlaskim. ?

Szczep harcerski Infiniti zorganizował dla nich grę terenową. Na 5 punktach przygotowane były różne zadania do wykonania. Sprawdzono nie tylko sprawność fizyczną, lecz także logiczne myślenie – krzyżówki, rebusy oraz rozpoznawanie różnych krajów. Dzięki temu dzieci mogły zdobywać litery, z których wyszło hasło – imię założyciela skautingu. Następnie wszyscy zebrali się przy ognisku, gdzie została podsumowana zbiórka. Druhny Agnieszka Latach, Jolanta Socjal i Ewelina Gajda-Fijałek złożyły przyrzeczenie harcerskie. Ania Hołownia została odznaczona listem pochwalnym za pełnioną służbę.

Na koniec nie mogło zabraknąć przyjemności dla ciała – pysznych kiełbasek chlebka.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe plakietki.

 

To był miło i pożytecznie spędzony czas! ? ?