13 października, w przeddzień obchodów Dnia Edukacji Narodowej, uczniowie klasy IV oraz Samorząd Szkolny wraz z opiekunem Panią Magdą Dziobą zaprosili Grono Pedagogiczne, pracowników szkoły oraz swoje koleżanki i kolegów na uroczystą część artystyczną.

Dzieci, w imieniu całej społeczności szkolnej, podziękowały wszystkim nauczycielom za trud włożony w ich wychowanie, wyrozumiałość i przekazywaną wiedzę. W dowód wdzięczności chłopcy z klasy VIII wręczyli pracownikom oświaty czerwone róże, a przewodnicząca Rady Rodziców Pani Beata Cieślak, zaprosiła zebranych na słodki poczęstunek.

Po części oficjalnej, serdeczne życzenia dla swoich pracowników przekazała również Pani Dyrektor Marta Sposób – Żądełek, która podkreśliła, że kształtowanie młodych umysłów i charakterów należy do najtrudniejszych, ale jednocześnie najpiękniejszych i najbardziej zaszczytnych zadań. Wymaga nie tylko umiejętności, ale też szczególnego talentu i zaangażowania. To nauczyciele często wskazują drogę życiową, rozbudzają ciekawość świata, wspierają radą i przykładem, ujawniają pasje, inspirują i motywują do podejmowania wyzwań.

Wszyscy nasi kochani nauczyciele, dla swoich uczniów cierpliwości mają wiele.
Za naukę, za trud jaki jest wkładany przeogromny bukiet życzeń składamy.
Życzenia szczere, prawdziwe z uczniowskich serc płynące
jak świeże kwiaty pachnące, kwitnące na polskiej łące.

Autor: Magda Dzioba