Wzorem lat ubiegłych, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji ,,Sprzątanie świata”, która została opatrzona hasłem: ,,Myślę, więc nie śmiecę”. Celem jej jest budzenie i wzmocnienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz rozwijanie odpowiedzialności za nasze środowisko.

W wyniku akcji, łącznie odpadami zostało zapełnionych kilka worków. Wśród zebranych surowców wtórnych przewagę stanowiło szkło, papier oraz metal.

Na zdjęciu: Zosia Cieślak i Nikola Czyżak.

 

 

Na zdjęciu: Kinga Fijałek i Lena Jeż.
Uczniowie klas I-III
Uczniowie klas VII-VIII

 

,,Słonko do lasu przynosi

promienie…

A ludzie – niestety, swe byłe

mienie…

Puszki, opony i inne śmieci,

I rzucą na ziemię,

gdziekolwiek, jak leci…

To ja las – ta ziemia, bory,

lasy, knieje,

Proszę:

Bo giną zwierzątka, przyroda

niszczeje…

Bezmyślnie, przez ludzi, tak

się dzieje…

Wołam do ciebie człowieku

jak mogę:

To co przyniosłeś, w

powrotną weź drogę!

 

Autor: Agnieszka Czyżak