30 kwietnia 2018 r. odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia poświęcona rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja przygotowana przez panią Joannę Paszkowską i panią Zofię Skwara.

Montaż słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów klas IV – V był hołdem dla twórców konstytucji oraz przypomnieniem faktów historycznych związanych z tym wydarzeniem. Miał on również na celu zaznajomić nas z bardzo ważnym przesłaniem: patriotyzmu powinniśmy uczyć się każdego dnia i jako naród powinniśmy żyć tak, aby nasza ojczyzna rozwijała się w duchu wolności, odpowiedzialności i wzajemnego szacunku. 

Druga część uroczystości odbyła się już w terenie, gdzie młodzież szkolna oraz dzieci klasy ,,0″ miały zaszczyt zasadzić dwa dęby niepodległościowe.

„Wydarzenie to nawiązuje do wielowiekowej tradycji sadzenia przez społeczeństwo drzew – przede wszystkim dębów – uosabiających siłę, długowieczność i nieprzemijającą pamięć o ważnych wydarzeniach w historii naszego Narodu związanych z zachowaniem tożsamości narodowej i niepodległości oraz upamiętniających wielkie czyny i zrywy narodowe oraz Wielkich Polaków. Niech ten dąb będzie symbolem pojednania i odbudowy polskiej wspólnoty narodowej oraz budowania lepszej przyszłości na wartościach chrześcijańskich”.

Poniedziałkowa uroczystość zakończyła się symbolicznym wypuszczeniem w niebo biało – czerwonych balonów, które przypomniały nam o tym, jak ważne dla każdego Polaka są barwy narodowe.

 

Autor: Magda Dzioba